Sunucular

Sunucular

Creentech, her veri merkezi ve her işletmenin işyüküne uyum sağlamak üzere optimize edilen küçük işletme, finansal veri yönetimi ve yüksek yoğunluklu mikrosunuculardan bulut barındırma ve yoğun bellek, teknik ve analiz işyüklerine kadar çeşitli sunucu çözümleri sunuyor.


Veri Depolama ve Yedekleme

Veri Depolama ve Yedekleme

Şirketler için, verilerinin birden fazla depolama ünitesinde bulunması, iş sürekliliğini, veri yönetimini, yedeklenmesini ve felaket kurtarma senaryoları için planlar oluşturulmasını olumsuz etkileyen bir unsurdur, hatta bazı durumlarda bu karmaşa içinden çıkılmaz bir hal alır.

Veri depolama sistemlerinde trend; farklı uygulamaları, değişen iş yüklerini ve farklılaşan gereksinimleri destekleyen esnek mimarilere doğru yönelmektedir. Bu teknolojilerde aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi konsolide edilerek verinin güvenliği, farklı protokoller (FC, iSCSI, NFS, CIFS) ile erişilebilirliği , farklı teknolojilerin bir arada kullanımı ve yönetilebilirliği sağlanmaktadır..

Günümüzde farklı uygulamalar ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı protokoller kullanılmaktadır. Konumlandırılacak olan konsolidasyon çözümü de herhangi ek bir gereksinimi olmadan farklı protokolleri destekleyebilmelidir. Sistem herhangi bir arıza durumuna karşı yedekli yapıda konumlandırılmalı ve iş sürekliliği sağlanmalıdır. Hata durumlarında sistem geri dönüşleri hızlı olmalı, minimum kesinti ve veri kaybı ile sistem geri döndürülebilmelidir. Veri depolama sistemleri çeşitli yazılımlarla da desteklenebilmektedir. Bu yazılımlar, verinin yedeklenmesi, iletilmesi, depolanması konularında yüksek verimlilikle performans göstermektedirler.


Veri depolama sistemleri, verinin sağlıklı depolanması, düzenli arşivlenmesi, iş sürekliliği ve yedeklemeyi sağlamakta; bilginin yaşam döngüsü yönetimini ve kesintisiz geri dönüşümü temin etmektedir. Creentech, uçtan uca sunduğu çözümlerin bir parçası olan veri depolama sistemleri tarafında izlediği marka bağımsız çözüm stratejisi ile, en küçük depolama sunucusundan en geniş veri merkezine kadar depolama gereksinimlerinizin karşılanması adına, ihtiyaçlarınıza yönelik, doğru, etkin ve verimli çözümler sunabilmektedir. Creentech, felaket durumunda karşılaşabileceğiniz problemleri önceden tespit ederek yaşanabilecek veri kayıplarının önüne geçilmesini, felaket anlarına hazırlıklı olmanızı ve iş akışlarının kesintiye uğramadan sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Felaket kurtarma stratejiniz Creentech ile, olası risklerin tanımlanması ve sınıflandırılması, iş sürekliliğini sağlayan servislerin tanımları, risklerin ve servislerin analizi, kesinti süreleri ve veri güncelliği, rol ve görev dağılımları, altyapı gereksinimleri başlıkları doğrultusunda planlanmaktadır.


Creentech; Huawei, HP, NetApp, EMC, Hitachi, Dell gibi değerli üreticiler başta olmak üzere, marka bağımsız olarak ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü konumlandırma amacıyla sistemlerinizi analiz etmekte ve doğru ürünü konumlandırmaktadır. İhtiyaçlarınıza yönelik olarak en küçük depolama biriminden en büyük sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunabilmektedir.

Günümüzde işletmelerin tolere edebileceği veri kaybı giderek düşmektedir ve olası bir felaket durumunda veri kaybı yaşanması, sistemin ya da depolanan verinin geri yüklenememesi kurumlar için çok ciddi riskler oluşturabilmektedir.


İş sürekliliğini veri kaybı olmadan sağlamak için alınması gereken önlemler arasında verinin yedeklenmesi de yer almaktadır. Hayati önem taşıyan verilerin yedeklenmesi için gerekli sistemler kurulmalı ve takip edilmelidir.


Yedekleme sistemlerinin konumlandırılması; yedeklenecek verinin boyutu ve türü, yedekleme sıklığı, verideki değişim oranı, tolere edilebilecek maksimum veri kaybı ve istenilen geri dönüş süresi gibi parametrelere bağlıdır. Bütün bunların yanında yedeklenen verinin kesintisiz ve eksiksiz geri dönüş için olanak sağlaması beklenmektedir.

Sanallaştırma çözümlerine olan talebin artmasıyla birlikte sanal ortam yedekleme çözümlerinin de önemi artmıştır. Bu alanda da diske ya da kartuşa veri yedekleyebilen çözümler tercih edilmektedir. Felaket kurtarma senaryoları için ise farklı lokasyona replikasyon yapılarak yedekleme ortamları kurulabilmektedir. kurulacak yapıya göre yine LAN ya da SAN üzerinden yedek alınabilmektedir.


 • Esnek bir mimaride olmalı,
 • Hata durumlarında hızlı, kesintisiz ve kayıpsız olarak geri döndürülebilmeli,
 • Farklı protokolleri destekleyebilmeli,
 • Veri kaybı toleransı çok küçük olmalı,
 • Sanallaştırma çözümleriyle birlikte çalışabilmeli,
 • Felaketlere her an hazır durumda bulunmalıdır.

Creentech, üretici bağımsız olarak hem yazılım hem de donanım tarafında yedekleme çözümleri sunmaktadır.


Bütünleşik Sistemler

Bütünleşik Sistemler

Veri Merkezi Altyapılarına Giden Kestirme Yolunuz


Veri merkezi altyapıları oluşturmak giderek karmaşık, hatalara yol açabilen ve zaman alan bir hale gelmektedir. Sınıfının en iyisi bileşenleri bir araya getirmeye yönelik geleneksel yaklaşım karmaşık ve zorlu bir süreçtir; ilgili tüm bileşenlere ve bu bileşenlerin birbiri ile olan farklı bağımlılıklarına yönelik derin bir bilgi birikimi gerektirir. Sonuç olarak, kendi kendinize uygulayabileceğiniz bu tür bir yaklaşım, işletmeleri her zaman birden fazla risk altına sokmaktadır. 


Bütünleşik sistemler, önceden entegre edilmiş ve önceden sınanmış güçlü sistemlere yönelik kapsamlı ve halen büyüyen bir dizidir. Bunlar sunucular, depolama, ağ bağlantısı ve yazılımı birleştiren tek bir pakette sunularak karmaşıklığı basit hale getirir.


Bütünleşik sistemleri, çalıştırılmaya hazır şekilde fabrikada kurulmuş biçimde ya da müşteriye özel gereksinimlere kolayca ayarlanabilen özelleştirilebilir başvuru mimarileri olarak sunulur. 
Creentech’in herhangi bir saha ortamına sorunsuz entegrasyon sağlayan dağıtım ve entegrasyon hizmetleri, ek rahatlık sunar.


Kapsamlı bütünleşik sistemler portföyü, BT kuruluşlarının son kullanıcılarının ihtiyaçlarını sunucu ve masaüstü sanallaştırma, Yüksek Kullanılabilirlik, Özel Bulut, Büyük Veri ve Yüksek Performans Bilgi İşlem gibi teknolojilere yeni düzeylerde basitlik katarak karşılamada daha hızlı ve çevik olmasını sağlamaya odaklanmıştır. Ek olarak, Creentech’in sunduğu bütünleşik sistemler Microsoft ortamlarına yönelik çözümlerin çalıştırılması için idealdir.


Kullanıcı Bilgi İşlem Cihazları

Kullanıcı Bilgi İşlem Cihazları

Yeni ve çeşitli Windows işletim sistemi ile birlikte kullanılan profesyonel cihazlar, insan odaklı iş yerleri için mükemmel bir uyuma sahip. Yeni teknolojilerin eşlik ettiği verimli işletme özellikleri sayesinde verimlilik artık parmak uçlarınızda. Amacınız mevcut portföyünüzü yükseltmek veya inanılmaz yeni cihazlar seçmek de olsa Creentech'de güvenli ve modern bir iş yeri için ihtiyacınız olabilecek her şey mevcut.


Tabletler, Notebooklar, Masaüstü Pc’ler, İş İstasyonlari, İnce istemciler, Windows ve Office uygulamaları.


Çevre Birimleri

Çevre Birimleri

Verimli çalışma, BT sistemleriniz ile kullanıcıları arasında sorunsuz etkileşim gerektirir. Creentech kullanıcı girdisi, depolama, bağlantı, taşıma çantaları, biyometrik güvenlik ve multimedyayı kapsayan kapsamlı sezgisel, kullanışlı aksesuar seçenekleri sunar. Bu size maliyet tasarrufu sağlayan "tek elden tedarik" imkanı sunar.


Ekranlar, Aksesuarlar, Yazıcılar ve Depolama ürünleri


Network-Ağ Ürünleri

Network-Ağ Ürünleri

Creentech sertifikalı danışmanları ile network güvenlik donanım tedariği, kurulumu ve işletmenlik konularında hizmet vermektedir.

 • Geniş Alan Ağı Optimizasyonu
 • Kablosuz Yerel Alan Ağları
 • Load Balancing
 • Bütünleşik Mesajlaşma
 • Kurumsal Mobilite
 • Video Konferans Çözümleri
 • İnternet Güvenliği Çözümleri
 • Son kullanıcı Güvenliği
 • Veri Güvenliği


Datacenter-Veri Merkezi

Datacenter-Veri merkezi

Datacenter çözümleri olarak maksimum performans, çalışma sürekliliği ve enerji verimliliği sunuyoruz. Kritik göreve sahip olan Datacenter’lar garanti altına alınmış bir performans eşliğinde güvenilir,esnek ve ölçeklenebilir altyapılar gerektirir. Datacenterlar servis sürekliliğini garanti etmekle birlikte, gözardı edilemez şekilde enerji tasarrufu da sağlar.

 • Datacenter Dizayn Danışmanlığı
 • Datacenter Altyapı Tasarımı
 • Datacenter Elektrik ve Data Kablolaması
 • Datacenter UPS Altyapısı
 • Datacenter "Cooling" Çözümleri


Altyapı

Altyapı

Bilgisayar sistemlerinin hızlı, sağlıklı ve problemsiz çalışabilmesi için network kablolama altyapısı çok önemlidir. Çoğu zaman alt yapıya yeterince önem verilmediği için, sağlıklı olmayan network kablolamaları üzerinde ciddi problemlere rastlanmaktadır. Özellikle yavaşlık ve bağlantı kopukluğu gibi problemlerin bir çoğu mühendislik formatlarına uyulmadan yapılan kablolama sistemleri yüzünden oluşmaktadır.Kablolama altyapısı baştan iyi tasarlanıp yapılmalı ve yıllarca kullanılmalıdır.Bilgisayar ağınızın ücretsiz keşfi için kablolama teknisyenlerimizi arayabilirsiniz. Ayrıca daha önceden yapılmış yapısal kablolama uygulamalarımızı yerinde görmek isteyen firmalar için ziyaret planı yapmaktan memnuniyet duyarız.


Bt Ürün ve Sistemleri

Bt Ürün ve Sistemleri

Yeni ve çeşitli Windows işletim sistemi ile birlikte kullanılan profesyonel cihazlar, insan odaklı iş yerleri için mükemmel bir uyuma sahip. Yeni teknolojilerin eşlik ettiği verimli işletme özellikleri sayesinde verimlilik artık parmak uçlarınızda. Amacınız mevcut portföyünüzü yükseltmek veya inanılmaz yeni cihazlar seçmek de olsa Creentech'de güvenli ve modern bir iş yeri için ihtiyacınız olabilecek her şey mevcut.


Ürün Destek Hizmetleri

Ürün Destek Hizmetleri

Standart arıza giderme hizmetleri ve proaktif destek barındıran kapsamlı ürün destek portföyü müşterilerimizin maliyetlerinden tasarruf etmesine yardımcı olur ve Bilgi Teknolojileri çalışanlarının yükünü azaltır.

Hizmetler yeni ürünlerin kurulumundan çözüm işleri için hızlı ve tepkili marka bağımsız donanım, yazılım ve Bilgi Teknolojileri altyapısı desteğine kadar uzanır. Creentech, müşterilerimizin son teknoloji çalışmaları için gereken BT sistemlerinin kullanılabilirliğinin optimum şekilde planlanmasını sağlar.


Yazılım

Yazılım

Birden çok sektörle çalışmış olmanın verdiği ürün çeşitliliğine hakim olan firmamız paket yazılım ürünleri, network ve veri tabanı sistemlerinin oluşturulması, firmaya özel yazılımların üretilmesi, projelendirilmesi, devreye alınması ile müşterilerine geniş marka çeşitliliği içerisinde ürünler ve özel yazılımlar sunmaktadır.