Creentech

Creentech, farklı müşteriler için onların ihtiyaçlarına uygun çözümleri birlikte üreterek rekabette kazanan, bilgi, beceri ve yetenekleri ile danışmanlık hizmetleri sunan, çözüm geliştirme ve sunmaya yönelik pazar standartlarını belirleyen, iş fırsatları yaratıp bunları yönlendiren, gelecekteki olası gelişmeleri araştıran, bunları önceden belirleyerek gerekli değişiklikleri hızla uygulayan, doğrudan ve açık iletişime, kişi yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine inanan ve buna uygun iş ortamını oluşturan, temel değerlerimiz doğrultusunda iş ahlakı, dürüstlük ve kaliteden taviz vermeyen, bir firma olarak pazarda tercih edilen iş ortağı olmaktır. Üstün performanslı ürün ve servis güvencesi için, rakipler de dahil işbirliğine yönelmek, internet ve diğer teknolojik devrimlerle ivmelenen değişime uyum sağlayabilecek hız ve esneklikte olmak, rekabetin ve değer yaratmanın ön koşulu bilgiyi yönetebilmek, farklılaşma yaratabilmek, şirketin misyonunu belirleyen unsurlar içinde yer almaktadır. Creentech’in faaliyetlerine “Toplam Kalite” felsefesi yön verir. Creentech’in ilkesi; müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet ve ürün sunulan kurumların ve diğer sosyal paydaşlarının beklentilerini aşmaktır. Şirket gücünü yetişmiş ve sürekli gelişen insan kaynağından almaktadır. Türkiye’ye geleceğin teknolojilerini taşımayı kendine vizyon olarak belirleyen Creentech birçok kuruma özel çözümler üretmektedir. Müşteri memnuniyet parametreleri dış ölçümler yanında iç ölçümlerle de izlenerek sürekli iyileştirilmektedir. Başarıyı ve gelişmeyi sürekli kılabilmeyi ve daha iyi hizmet vermeyi kendine ilke edinen Creentech, bunun nitelikli insan kaynağı ile sağlanacağının bilincindedir. İşte bu ilkeden yola çıkan ve yönetim kalitesinde çıtayı hep daha yükseğe çekmeyi hedefleyen Creentech, kurum içerisinde İnsan Kaynakları Yönetiminin önemine inanmakta ve İnsan Kaynakları yönetimi ile ilgili her türlü gelişmeye fırsat sağlamaktadır.

Şirket Politikası

Teknolojik altyapı temini, satışı, kurulumu ve destek hizmetleri, sistem odası projelendirme danışmanlık ve devreye alma hizmetleri, siber güvenlik çözümleri, konusunda faaliyetlerini yürüten Creentech’in ilkesi; müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet ve ürün sunulan kurumların ve diğer sosyal paydaşlarının beklentilerini aşmaktır. Şirket gücünü yetişmiş ve sürekli gelişen insan kaynağından almaktadır. Türkiye’ye geleceğin teknolojilerini taşımayı kendine vizyon olarak belirlemiştir.


Bilgi teknolojileri alanında müşterilerimize değer katan, rekabet güçlerini arttıran; yetkin ekibimiz eşliğinde kaliteli, esnek, yurt çapında yaygın, entegre çözümler sunmaktır.


Değerlerimiz:

 • Çalışanlarımız en önemli varlıklarımızdır, onların kişisel ve mesleki gelişimi şirketimiz için önem taşır.
 • Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması sağlamaya çalışırız.
 • Öğrenme, iyileştirme ve değişimin sürekliliğine inanırız.
 • Faaliyetlerimizde; verilere dayalı, süreç odaklı yaklaşım ve insan kaynağının önemini benimseriz.
 • Yönetimde şeffaflık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışını benimser ve uygularız.
 • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapmak hedefimizdir.
 • Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.
 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli hizmetler sunmak, satış öncesi ve sonrası destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürürüz.
 • Doğal kaynak tüketimini azaltan, atık miktarını azaltarak sürdürülebilir çevreye katkıda bulunuruz.
 • Hizmetlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek için çalışırız.
 • Müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğinin tüm çalışanlara iletilmesi ve gizlilik ilkesinin korunması adına faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlarız.
 • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemek, değerlendirmek ve kabul edilebilir seviyelere düşürmek hedefimizdir.
 • Zayıflıkları ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemek için çalışırız.
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmek, bu verilerden hedefler üretmek
 • İşimizin, müşterilerinizin ve yasal şartların gerektirdiği bilgi güvenliği şartlarını karşılamak
 • Şirket politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.

 


Vizyon ve Değerler

Vizyon & Misyon Bilgi teknolojileri alanında müşterilerimize değer katan, rekabet güçlerini arttıran; yetkin ekibimiz eşliğinde kaliteli, esnek, yurt çapında yaygın, entegre çözümler sunmak.

Değerlerimiz

 • Çalışanlarımız en önemli varlıklarımızdır, onların kişisel ve mesleki gelişimi şirketimiz için önem taşır.
 • Öğrenme, iyileştirme ve değişimin sürekliliğine inanırız.
 • Faaliyetlerimizde; verilere dayalı, süreç odaklı yaklaşım ve insan kaynağının önemini benimseriz.
 • Yönetimde şeffaflık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışını benimser ve uygularız.
 • Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.


Bilgi Güvenliği Politikamız

 • AMAÇ VE KAPSAM

Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı Creentech firmasının iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya zarar riskini minimize etmektir. Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır.

Bu politika, Creentech bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar, lokasyon içi ve dışı tedarikçiler tarafından uygulanır.

 • SORUMLULUK

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Creentech içinde bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini varlık ve risk yönetimi süreçlerini de uygulayarak muhafaza etmek ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek için kurulmuştur.

 • POLİTİKA
 • Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:
 • Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.
  • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemek, değerlendirmek ve kabul edilebilir seviyelere düşürmek hedefimizdir.
  • Zayıflıkları ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemek için çalışırız.
  • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmek, bu verilerden hedefler üretmek
  • İşimizin, müşterilerinizin ve yasal şartların gerektirdiği bilgi güvenliği şartlarını karşılamak
  • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
  • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
  • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ekibi’ne bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması
 • Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.
 • Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasını tahahhüt eder.
 • Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.

 


İş Ortakları

Sürekli değişen bir sektörde güvenilir ve uzun süreli iş ortaklığı kurmanın sırrı, uçtan uca bütün süreçlerin içine bizzat dahil olmaktan geçiyor. İş ortaklıklarında bu temel prensibi baz alan Creentech için çözüm, hizmet üretmek ve sunmak, satış için gerekli araçları sağlamak, her türlü eğitim ve hizmeti verebilmek büyük önem taşıyor. Dolayısıyla iş ortaklarımız da bu esasları benimseyen, her biri sektörünün öncüleri arasında yer alan firmalardan oluşuyor.

Müşteri odaklı bir hizmet anlayışına sahip olduğumuz için, müşterilerimiz açısından verimli olacağına inanmadığımız çözümleri  sunmuyor, katma değer sağlayacağını düşünmediğimiz hizmetleri vermiyoruz. Bunun yerine, farklı markalardaki benzer teknolojileri kusursuz biçimde analiz edip, hangi çözüm ya da hizmetin nerede avantaj sağlayacağını ortaya çıkarıyor ve müşterilerimizin ihtiyacına en uygun seçenekleri sunuyoruz. Creentech olarak birinci önceliğimizi, müşterimizin ihtiyaçlarına en uygun çözüm ve hizmetler anlamında doğru tercihler yapmaya veriyoruz. Donanım alanında birçok üretici ile iş ortaklığı ve çözüm ortaklığımızla satış öncesi danışmanlık, sunucu-depolama ve kişisel sistem satışı, satış sonrası destek, ürünlerin kurulumu ve bakımı, garanti sonrası hizmet gibi konularda destek veriyoruz.

Yazılım ürünlerinde ise kendi alanlarında dünya liderleri olan markaların tedarikçiliğini üstleniyoruz. Bu markaların sundukları çözümleri müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre seçiyor, satış öncesi ve satış sonrası hizmetler sunuyoruz.

İletişim ağlarına yönelik çözümlerimiz için ise kendi alanlarında uzman dev şirketlerle işbirliği yapıyoruz. Bu süreçte de müşterilerimizin özel ve sektörel ihtiyaçlarını inceleyerek en uygun ve ölçeklendirilebilir seçimler yapmaya özen gösteriyoruz.

Kariyer

Crentech, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde kalite ve verimliliğin elde edilmesinde insan faktörünün en önemli kaynak olduğunun bilinciyle çalışanlarına yaklaşmakta ve çalışanları için uygun çalışma koşulları sağlamaktadır.

Creentech, çalışanlarının iş memnuniyetini ve yüksek motivasyonunu sağlamak, kariyerlerinde ilerlemelerini destekleyecek bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemiştir. Çalışanlar tecrübe ve yeteneklerine göre yönlendirilmektedir. Çalışanlara eşit olanaklar sağlanmakta, çalışanlar arasındaki farklı bilgi ve becerilere saygı duyulmakta ve bu farklılıklar eğitimlerle desteklenerek ortak hedeflerle birleştirilmektedir. Creentech, çalışanlarına karşı sorumluluklarını ve beklentilerini belirlemiştir.

Creentech bünyesinde faaliyet gören herhangi bir birimimizde görev almak istiyorsanız, şirketimizdeki açık pozisyonları ve iş ilanlarımızı Kariyer.net üzerinden de takip edebilirsiniz.


İstanbul Ofisi

Genel Müdürlük
Adres: Levent Mahallesi, Hardal Sokak No:4 34330 İçLevent - Besiktaş - İSTANBUL

Telefon: +90 212 284 85 45
Faks: +90 212 284 84 95

E-Posta: info@creentech.com.tr
helpdesk@creentech.com.tr

Anadolu Yakası Ofisi

NESS Veri Merkezi
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah.Balkan Cad. No:47 Casper Plaza Zemin Kat D:3 Ümraniye - İSTANBUL

Telefon: +90 216 528 14 71
Faks: +90 216 528 14 99

Ankara Ofisi

Ankara Ofisi
Tunus Caddesi Numara:44/9 Kavaklıdere - Çankaya - ANKARA

Telefon: +90 312 503 06 32
Faks: +90 212 284 84 95